About Tutor

Tarih öğretmeni olarak hedefim tarih dersini ezberci sistemin içinden çıkartarak bilgilerin hayatla bütünleştirildiği neden-sonuç ilişkisi bağlamında ele alınan bir ders sistemi oluşturmaktır. Ülkemizin yarınında söz sahibi olacak gençlerimizin gelecekte faydalanacakları temel bir tarih bilinci inşa etmek gayesiyle tarih bilincine sahip bireyler yetiştirerek ülkemize hizmet etmeyi amaçlamaktayım.

Lessons

High School History

Lesson Management

Face to Face Lesson (One to One or Group)

Determined Place

Online Lesson (One to One or Group)

Determined online platform

Lesson Location

Bursa

Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım

Experience

Tophane MTAL

Tarih Öğretmeni(staj)

2023 - 2023

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi

Tarih Öğretmeni(staj)

2022 - 2023

Education Profile

Atatürk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

2018 - 2022

Certificates

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

2022

Türk Dünyası Yaz Okulu

TESAM

2022

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı

Amasya Üniversitesi

2022

İş Kulübü

İşkur Erzurum İl Müdürlüğü

2022

Gençlerle Yarına Bir Adım: Medya Okuryazarlığı, Etkili İletişim Teknikleri, Bilgi Okuryazarlığı, Girişimcilik Eğitimi, Tasarım Odaklı Düşünme, Liderlik, Proje Yönetimi Eğitimi

Nilüfer İnovasyon Merkezi

2021

Lesson Prices

High School History

2 Lesson Package
  • Lesson length 40 Minute
  • Free Cancellation Fully Refundable

One to One Face to Face

Determined Place

One to One Online

Determined online platform

High School History

4 Lesson Package
  • Lesson length 40 Minute
  • Free Cancellation Fully Refundable

One to One Face to Face

Determined Place

Group Face to Face

Determined Place

One to One Online

Determined online platform

Group Online

Determined online platform

High School History

2 Lesson Package
  • Lesson length 40 Minute
  • Free Cancellation Fully Refundable

Group Face to Face

Determined Place

Group Online

Determined online platform

Reviews

Average Score
0 reviews